Browsing Category

Tài Chính

Nguyên Tắc Tài Chính áp dụng khi KHÔNG CÓ TIỀN | SPIDERUM | DUY NGUYEN | Cách Làm GiàuNguyên Tắc Tài Chính áp dụng khi KHÔNG CÓ TIỀN | SPIDERUM | DUY NGUYEN | Cách Làm Giàu

Bài viết: NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO TRONG TÀI CHÍNH MÀ BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG DÙ KHÔNG CÓ TIỀN?
Tác giả: Duy Nguyen

Tài chính là nghiên cứu về tiền và cách tiền được sử dụng. Tóm lại là những gì liên quan đến tiền gần như cũng có dính líu tới tài chính. Tuy nhiên, dù không có tiền thì bạn vẫn có thể áp dụng những nguyên tắc nền tảng trong tài chính để khiến cho bản thân và cuộc sống tốt hơn.

Trong video từ 1:50 đến 2:05 bọn mình có ghi sai công thức mong cả nhà thông cảm nhé, công thức đúng phải là:
-Sau 1 ngày: 10k*(0.5%+1)^1 = 10.050 đồng
-Sau 30 ngày: 10k*(0.5%+1)^30 = 11.614 đồng
-Sau 60 ngày: 10k*(0.5%+1)^60 = 13.489 đồng
______________
Giọng đọc: Samurice
Editor: Sơn (Smallest Son)

Những nội dung liên quan:
Cách Làm Giàu | THU NHẬP $10.000 ở VIỆT NAM sống thế nào? | SPIDERUM | The Mighty Little Piggy

Cách Làm Giàu | Thuế làm Người Tốt? | SPIDERUM | CURLY RAE BRACES

Cách Làm Giàu | Những SAI LẦM trong tài chính mà ai cũng mắc (Phần I) | SPIDERUM | LOST STARS

______________
Website:
______________
Social:
(PODCAST)

______________
Disclaimer: Freepik Footage
Music: Youtube Audio Library
3:32: Footage from –
3:44: Footage from –
3:51: Footage from –
______________
#Spiderum #nguyentactaichinhapdungkhikhongcotien #cachlamgiau

Nguồn: https://phanrangninhthuan.info/

Xem thêm bài viết khác: https://phanrangninhthuan.info/tai-chinh/