Hoạt động báo cáo chi phí sẽ giúp cho quản lý và nhân viên MKT theo dõi được TKQC và thẻ ngân hàng của mình:
– TKQC là tài khoản trên các trình quản lý quảng cáo Facebook
– Thẻ ngân hàng – STK ngân hàng: Thẻ dùng thanh toán các hoá đơn do hoạt động quảng cáo phát sinh
– Yêu cầu chuyển tiền: Nhân viên MKT yêu cầu chuyển tiền và TK ngân hàng để thanh toán hoá đơn và chạy quảng cáo tiếp – cần yêu cầu duyệt chuyển
– Giao dịch:
* Nộp tiền: nộp tiền và tài khoản ngân hàng
* Thanh toán phí: phí SMS, phí thường niên của thẻ,..
* Thanh toán quảng cáo: tạo các giao dịch thanh toán đã lập hoá đơn trên TKQC
* Di chuyển tiền là hoạt động các nhân viên MKT di chuyển tiền thực tế từ thẻ ngân hàng này qua ngân hàng khác.

Nguồn: https://phanrangninhthuan.info/

Xem thêm bài viết khác: https://phanrangninhthuan.info/ngan-hang/

Leave a Reply